Skip to content

Jaap Kappert, verpleegkundig specialist en bestuurslid van beroepsvereniging V&VN, voor verpleegkundigen en verzorgenden

Dowmload zijn bijdrage hier.

‘Voor professionals verandert er niet zoveel. Wij vinden het een goed advies van de Gezondheidsraad om ook andere groepen medewerkers in aanmerking te laten komen voor vaccinatie. Maar we concentreren ons nu op dat deel van het advies dat voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten geldt. We vinden het belangrijk om te blijven benadrukken dat vaccineren een keuze is, niet van de werkgever, maar van de professional.’

Het is belangrijk dat je verzorgenden en verpleegkundigen betrekt bij de totstandkoming van de informatievoorziening en zorgprotocollen die gaan over vaccineren en in het bijzonder griepvaccinatie, meent Kappert.

Vaccinatiegraad onder zorgmedewerkers is laag

‘Verpleegkundigen en verzorgenden staan in het middelpunt van de zorg. Vaak werken zij binnen een afstand van anderhalve meter van patiënten waardoor beschermingsmaatregelen belangrijk zijn.’

Toch blijkt uit onderzoek dat de vaccinatiegraad onder zorgmedewerkers laag is: twintig tot dertig procent. Met dwang verander je dat niet, denkt Kappert. ‘Maar wat kun je dan wel doen om de vaccinatiegraad te verhogen? Ik denk dat het belangrijk is dat je professionals een belangrijke stem geeft bij het opstellen van een vaccinatieprotocol en een -campagne.’

In de instelling waar hij zelf werkt als verpleegkundig specialist, gebeurt dat ook. ‘Op die manier wordt je vaccinatieprotocol beter. Omdat het veel meer vanuit de medewerkers komt in plaats vanuit de werkgever.’

Regeling voor kosten

Daarnaast adviseert hij zorginstellingen om een regeling te treffen voor de kosten die mensen maken. ‘Zoals bijvoorbeeld om naar een vaccinatielocatie te reizen. Zeker mensen die in een lagere salarisschaal zitten kunnen zij reiskosten een drempel ervaren. Net als mensen die in wisseldiensten werken en op hun vrije terug moeten komen’

Het belangrijkste bij vaccinatie is daarnaast dat je een professioneel gesprek met elkaar voert, draagt Kappert aan. ‘En dus vraagt, welke informatie wil je hebben? En wat heb je verder nodig bijvoorbeeld qua locatie of andere mogelijkheden om je te laten vaccineren.’

Vaak zie je veel bereidheid bij mensen, stelt hij. Maar zijn er niet altijd de ideale omstandigheden om je te laten vaccineren. ‘Daar moeten we écht iets aan doen.’

Professionele verantwoordelijkheid

Kortom, als je wil dat meer verpleegkundigen en verzorgenden zich laten vaccineren, blijf dan ver weg van mensen dwingen, vat hij zijn verhaal samen. ‘Maar doe het dan via zeggenschap aan verpleegkundigen en verzorgenden. Dat is één van de sleutels om de vaccinatiegraad te verhogen.’

‘Vaccinatie blijft uiteindelijk een individuele afweging van mensen. Alhoewel er ook een professionele verantwoordelijkheid is.’

Back To Top