Skip to content

De Nederlandse Influenza Stichting

In de jaren negentig bestond de Nederlandse Influenza Stichting al. Dat leidde toen tot een toename van de Nederlandse griepvaccinatiegraad. Eind jaren negentig hief de NIS zichzelf op, omdat de activiteiten werden overgenomen door de Nederlandse huisartsen. Misschien iets te vroeg – gezien het feit dat de vaccinatiegraad sinds 2009 weer afnam. In mei 2018 luidde de Nederlandse seniorenorganisatie, de KBO-PCOB, de noodklok. Aanleiding hiervoor was de stijgende ziektelast onder hun leden. KBO-PCOB riep de overheid en maatschappelijke organisaties op om een “actieplan wintersterfte te ontwikkelen. Om deze reden werd de NIS nieuw leven in geblazen.

Doelstellingen:

  1. Mede-organiseren van een overleg van alle betrokkenen bij de griepprik.
  2. Organiseren van een Nationale Griepprik dag als aftrap voor een campagne over griepvaccinatie.
  3. Verbeteren van de social media communicatie in het debat over griepvaccins, met een Nederlandse versie van de Influenza Hub.
  4. Onderzoeken de mogelijke inzet van stimulansen voor de vaccinatie van zorgprofessionals.

Aanpak:

De NIS heeft de intentie om in samenwerking met bestaande stakeholders (o.a. Ministerie van VWS, RIVM, KBO-PCOB, LHV, NHG, Verenso) tot acties te komen die in het belang van de publieke gezondheid bijdragen aan de doelstellingen. In die zin wil de NIS voornamelijk functioneren als netwerkorganisatie en facilitator. Indien nodig, kan de NIS zelf ook projecten initiëren.

Sponsoring

De NIS ontving in 2018 een startsubsidie van HollandBio.  Sinds 2019 wordt de NIS  jaarlijks gesponsord door Mylan, Sanofi, Seqirus en GSK.

U kunt ons steunen door een gift over te maken op NL95 ABNA 0823 3466 84 t.n.v. De Nederlandse Influenza Stichting.

Back To Top