skip to Main Content

Nederlandse Influenza Stichting

De NIS streeft ernaar om bij te dragen aan de preventie en reductie van griep geassocieerde ziekte. Zij pleit voor de implementatie van wetenschappelijke aanbevelingen over de griepprik via (social) media communicatie en door stakeholders, risicogroepen en onderzoekers te betrekken. 

Geschiedenis

Eind jaren negentig hief de NIS zichzelf op, na een succesvolle bijdrage aan de toename van de Nederlandse griepvaccinatiegraad (zie afbeelding). Misschien iets te vroeg – gezien het feit dat de vaccinatiegraad aan het eind van de zero’s weer afnam. In mei 2018 luidde de Nederlandse seniorenorganisatie, de KBO-PCOB, de noodklok. Aanleiding hiervoor was de stijgende ziektelast onder hun leden. KBO-PCOB riep de overheid en maatschappelijke organisaties op om een “actieplan wintersterfte te ontwikkelen. Om deze reden werd de NIS nieuw leven in geblazen.

Doelstellingen

  1. Uitwerken van het Influenza Manifesto voor Nederland
  2. (Mede-)organiseren van een stakeholdersoverleg van alle betrokkenen bij de griepprik In reactie op KBOPCOBs oproep, rapporteerde Minister Bruins plannen om met stakeholders in gesprek te gaan over manieren om de griepvaccinatiegraad te verhogen. KBO-PCOB, gestimuleerd door de NIS, bood haar hulp aan bij de organisatie van een stakeholdersoverleg.
  3. (Mede-)organiseren van een Nationale Griepprik dag: Organiseer een Nationale Griepprik dag als aftrap voor een campagne over griepvaccinatie.
  4. Uitrollen van een Nederlandse variant van de Influenza Hub/Facebook Influenza Hub Verbeter de social media communicatie in het debat over (griep)vaccins, met een Nederlandse versie van de Influenza Hub.
  5. Stimuleren van vaccinatie onder zorgprofessionals

Onderzoek de mogelijke inzet van stimulansen voor de vaccinatie van zorgprofessionals.

Jaarverslag 2019

2019 was een aanloopjaar. We ontvingen EU 5.000 startsubsidie van HollandBio. De uitgaven betroffen Notaris- en KvK-kosten EU 757,85; Ontwikkeling Website EU 1258,40; Bankkosten EU 63,00 en diverse kosten EU 65,49. Het exploitatieresultaat was EU 2.880.76.

Back To Top