Skip to content

Nederlandse Influenza Stichting

De NIS streeft ernaar om bij te dragen aan de preventie en reductie van griep geassocieerde ziekte. Zij pleit voor de implementatie van wetenschappelijke aanbevelingen over de griepprik via (social) media communicatie en door stakeholders, risicogroepen en onderzoekers te betrekken. 

Geschiedenis

Na een succesvolle bijdrage aan de toename van de Nederlandse griepvaccinatiegraad (zie afbeelding), werd de NIS aan het einde van de jaren ’90 opgeheven. Dit was misschien iets te vroeg. De vaccinatiegraad nam aan het einde van de zero’s weer af. In mei 2018 luidde de Nederlandse seniorenorganisatie, de KBO-PCOB, de noodklok. Aanleiding hiervoor was de stijgende ziektelast onder hun leden. KBO-PCOB riep de overheid en maatschappelijke organisaties op om een “actieplan wintersterfte te ontwikkelen. Om deze reden werd de NIS nieuw leven in geblazen.

Doelstellingen

 1. (Mede-)organiseren van een stakeholdersoverleg van alle betrokkenen bij de griepprik.
 2. (Mede-)organiseren van een Nationale Griepprik da. 
 3. Uitrollen van een Nederlandse variant van de Influenza Hub/Facebook Influenza Hub
 4. Stimuleren van vaccinatie onder zorgprofessionals. 
 5. De mogelijke stimulansen voor de vaccinatie van zorgprofessionals onderzoeken.

Jaarverslag 2021

In het derde volle jaar na de heroprichting van de Nederlandse Influenza Stichting (NIS) werden alle activiteiten versneld. In 2020 voorkwamen lockdownmaatregelen voor COVID-19 nog een volwaardige Nationale Griepprikdag. In 2021 kregen we voor de organisatie van een hybride Nationale Griepprikdag veel steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). We konden gebruik maken van een van de zalen op het ministerie, met fijne facilitaire ondersteuning. Ook konden we het seminar streamen, hetgeen veel extra deelnemers opleverde, ook vanuit de media. De staatssecretaris, Paul Blokhuis, was aanwezig op het Nationale Griepprikmoment en opende ook het seminar. Het organiseren van de twee evenementen op één dag vergrootte de belangstelling van de media.

In 2021 was er helemaal geen griepepidemie. Er ging veel publieke aandacht uit naar het indammen van de COVID-19-pandemie en het voorkomen van de volgende griepepidemie. De regering bereidde zich voor op een verhoging van de vaccinatiegraad voor griep tot misschien wel 75% van de risicogroepen. Er lag meer nadruk op het vaccineren van zorgpersoneel, om een zorginfarct te voorkomen bij het eventuele samengaan van COVID-19 en griep. Voor de tweede keer organiseerde de NIS samen met de zorgorganisaties een webinar  over vaccinatie van zorgmedewerkers.

De NIS was deelnemer in de Vaccinatie Alliantie van het ministerie van VWS. We speelden een rol in de sessie over vaccinaties voor volwassenen, het organiseren van een van de workshop, en waren partner in de Denktank over desinformatie.

Geschiedenis

Eind jaren negentig werd de NIS opgeheven na een succesvolle verhoging van de vaccinatiegraad tegen griep. Misschien iets te vroeg – gezien het feit dat de vaccinatiegraad in begin van deze eeuw begon  te dalen. In 2018 is de NIS opnieuw opgericht en is het bestuur samengesteld: dr. G.A. (Ted) van Essen (voorzitter), dr. A.M. (Bram) Palache (secretaris/penningmeester), dr. W.E.P. (Walter) Beyer (bestuurslid en wetenschappelijk adviseur). In 2019 zijn we begonnen met het maken van plannen en het vinden van sponsoren. In 2021 waren de farmaceutische bedrijven Mylan, Sanofi, GSK en Seqirus opnieuw bereid om de NIS te ondersteunen met een onvoorwaardelijke subsidie.

In 2020 veranderde de COVID-19-pandemie het beeld volledig. In 2020 werd de vaccinatiegraad voor influenza verhoogd van 52% naar ongeveer 56% van alle risicogroepen. Voor 2021 zijn de gegevens nog niet beschikbaar.

Activiteiten 2021

We hadden vijf hoofdactiviteiten:

 1. Op 11 oktober bracht de staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis, een bezoek aan het zogeheten Nationale Griepprikmoment. Het werd gehouden in een van de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Zes tv-camera’s (NOS, RTL, SBS, RTV Utrecht, Algemeen Dagblad, Telegraaf), twee live radioprogramma’s (NPO-radio1, RTV Utrecht) en enkele fotografen van het ANP volgden de vaccinatie van de staatssecretaris, een zwangere vrouw en een zwaarlijvig persoon (nieuwe indicaties) en een oudere volwassene die ook het pneumokokkenvaccin kreeg. Het evenement werd gecoverd door vele tv- en radiostations, alle landelijke kranten en ook de meeste regionale kranten.
 2. Op dezelfde dag, 11 oktober, organiseerde de NIS een Seminar rond de Derde Nationale Griepprikdag, dit jaar als fysieke bijeenkomst in het ministerie van VWS. Het seminar werd geopend door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Paul Blokhuis. Er waren 10 presentaties van vooraanstaande experts, zoals Jaap van Dissel (RIVM), Marion Koopmans (Nationaal Influenza Centrum en Erasmus UMC) en gezondheidseconoom Maarten Postma (UMC Groningen). Meer dan 40 personen waren aanwezig en 200 volgden de livestream, die te zien is op ons YouTube kanaal. Veel journalisten berichtten over de gebeurtenis. De directeur van het CBG (RIVM), Jaap van Dissel, werd geciteerd op de landelijke tv.
 3. Op 27 september organiseerde de NIS samen met 7 landelijke zorgorganisaties en 9 beroepsorganisaties een webinarvoor zorgmedewerkers. Het werd live gevolgd door 1000 deelnemers en op achteraf bekeken via Youtube door 2000. De Q&A uit de chatbox van het webinar is gepubliceerd op de website van de Nationale Ziekenhuissite NVZ.
 4. Voortzetting van de social media campagne, gebaseerd op de Influenzahub. De Nederlandse versie met de Facebookpagina werd in 2021 voortgezet. Het aantal contacten is bijna verdubbeld.
 5. Meer dan ooit besteedden de media aandacht aan de activiteiten van de NIS. Inge Baas, PR-consultant van 2TwintigPR, ondersteunde ons. Er verschenen berichten in 10 kranten, 70+ Radio- en TV-programma’s, meer dan 100 nieuwswebsites en op Twitter stonden 36.000 berichten. We hadden geluk met een kop op de voorpagina en een artikel op pagina 4 van de Telegraaf, over kindervaccinatie. Later in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde werd dit ondersteund met een commentaar op het advies van de Gezondheidsraad over griepvaccinatie, september 2021.

Jaarverslag 2020 (Engels)

Year report 2020

 The NIS aims to contribute to the prevention and reduction of influenza-associated disease. It advocates implementation of evidence-based national recommendations for immunization with the flu shot by engaging stakeholders, risk groups, researchers and through (social) media communication.

 Introduction

In the late nineties, the NIS (Dutch Influenza Foundation) abrogated itself after contributing to the successful increase of the Dutch flu vaccination coverage rate. Perhaps a bit too soon – considering that vaccination coverage rates started dropping in the late zeros. Also, in 2018 the board was put together: Dr G.A. (Ted) van Essen (chair), Dr A.M. (Bram) Palache (secretary/treasurer), Dr W.E.P. (Walter) Beyer (board member and scientific advisor). In 2019, we started making plans and find sponsors. In 2020, the pharmaceutical firms Mylan, Sanofi, GSK and Seqirus were very kind to support the NIS again with an unconditional grant.

The COVID-19 pandemic changed the scene completely. In 2020 the influenza epidemic was short and virtually stopped with the introduction of COVID-19. Much public attention did go out in containing the pandemic and preventing the next influenza epidemic. As a result the vaccination rate for influenza was raised from 52% to about 62% of all risk groups. There was more emphasis on vaccinating health care personnel, to prevent a healthcare infarction in the occasion of a going together of COVID-19 and influenza. The healthcare organisations asked us to organise a webinar on vaccination of HCWs.

Activities 2020

We had five main activities:

 1. Continuing the social media campaign, based on the Influenzahub. The Dutch version (beterzondergriep.nl with the Facebook page https://www.facebook.com/Beterzondergriep/ was continued in 2020. The number of impressions and conversation engagements almost doubled.
 2. The website Influenza.nl was actively advertised through a Google grant:
 3. Organising the second Nationale Griepprikdag (National Flu Shot Day) was done digital. More than 100 persons followed the webinar.
 4. A webinar for HCWs was organised with 7 national healthcare organisations followed and 9 professional organisations. It was followed live by 2000 participants and watched on Youtube by 7000 (https://www.youtube.com/channel/UCr73byr3HWlxhzZx1DArZxA).
 5. The NIS was member of the Vaccinatie Alliantie of the Ministry of Health. We played a role in the session on adult vaccinations (organising one of the workshops) and were partner in the Think Tank on on disinformation.
 6. With Prof Leonard Hofstra, cardiologist of the Amsterdam University Medical Center, we participated in a questionnaire research on the willingness to be vaccinated against COVID-19 in elderly. Data of about 2500 respondents, mainly followers of the TV-program Tijd voor MAX, were analysed and gave the input for a short video on misconceptions. A special grant from two sponsors (received in 2021) made the production of this video possible. An scientific article in under review.
 7. Publicity on line, in print, on radio and tv was generated around the start of the flushot campaign, with live broadcasting on national tv of the chair, in the presence of the dep. Minister of Health Paul Blokhuis.

Finance

 In 2020, we received unconditional grants from 4 vaccine companies. Because of the extra activities due to COVID-19, there was a deficit of EU 6.181, which we could finance from the reserve (see separate Financieel overzicht 2019-2020 and budget 2021).

Jaarverslag 2019

Year report 2019

 The NIS aims to contribute to the prevention and reduction of influenza-associated disease. It advocates implementation of evidence-based national recommendations for immunization with the flu shot by engaging stakeholders, risk groups, researchers and through (social) media communication.

 Introduction

In the late nineties, the NIS (Dutch Influenza Foundation) abrogated itself after contributing to the successful increase of the Dutch flu vaccination coverage rate. Perhaps a bit too soon – considering that vaccination coverage rates started dropping in the late zeros. In May 2018, the Dutch senior citizen association (KBO-PCOB) rang the alarm bells. They noticed an increasing flu disease burden amongst their members. KBO-PCOB requested the government and society to make an Action Winter Mortality. And that’s why and when it was decided to re-establish the NIS. We received a starting budget from Holland Bio, to organise Statutes for the foundation and a website www.Influenzastichting.nl. Also, in 2018 the board was put together: Dr G.A. (Ted) van Essen (chair), Dr A.M. (Bram) Palache (secretary/treasurer), Dr W.E.P. (Walter) Beyer (board member and scientific advisor). In 2019, we started making plans and find sponsors. In 2019, the pharmaceutical firms Mylan, Sanofi, GSK and Seqirus were very kind to support the NIS with an unconditional grant.

 Activities

We had two main activities:

 1. Starting a social media campaign, based on the existing Influenzahub. The Dutch version (beterzondergriep.nl with the Facebook page https://www.facebook.com/Beterzondergriep/ started in September 2019.
 2. To organise a Nationale Griepprikdag (National Flu Shot Day), where all relevant parties would join.

Results

 1. Social media

Even with the late start, the results of the Influenza hub were promising. The pilot outperformed expectations, also compared to other countries. There was a high number of engagements for the target audience 60+. This audience wants to dig deeper, resulting in a high number of click-trough’s and a long “time on screen”. There were more than 277,9K

impressions and 5.2K conversation engagements (post reactions, comments & shares). On Facebook 53% of the conversation was positive, 39% negative and 8% neutral.

We did not focus on the Influenzastichting.nl channels. Still, we had 17.400 contacts from 15.468 different sources.

 • The Nationale Griepprikdag took place inside the Ministry of Health (VWS) in The Hague on 11 November. Dep-MoH Paul Blokhuis opened the meeting. The focus of the meeting was on Influenza vaccination for Health Workers. The discussion was moderated by Jack van den Kieboom and the catering was also financed by the Ministry.

There were contributions of the Senior Organisation KBO-PCOB (Manon Vanderka), from the National Influenza Centre (Ron Fouchier), from the European Specialist Nurses Association (Ber Oomen), from the Federation of Medical Doctors KNMG (René Héman) and from the National Hospital Association NVZ and Nursing home/Homecare Organisation ActiZ (Arno Timmermans).

There were 65 participants, all from relevant parties. With the help of a PR-bureau we managed to get a lot of attention: on TV (7 different programs on national tv), on national radio (5 stations), in print (4 national newspapers, the  magazine of the Medical Doctors Federation KNMG and of the senior organisation KBO-PCOB) and on line from more than 60 different news agencies). On twitter more than 120 tweets from different, relevant organisations were published.

A short evaluation form by e-mail one week later, was received from 10 participants. The average appreciation was 8 (on a scale of 1-10). Most reactions were positive. A special evaluation session was held with the Ministry of Health and the sponsors. All were positive about the meeting.

Back To Top