Skip to content

Welkom bij de Nederlandse Influenza Stichting

De plek voor informatie over influenza.

De Nederlandse Influenza Stichting

De NIS streeft ernaar om bij te dragen aan de preventie en reductie van griep geassocieerde ziekte. Zij pleit voor de implementatie van wetenschappelijke aanbevelingen over de griepprik via (social) media communicatie en door stakeholders, risicogroepen en onderzoekers te betrekken.

Griep in het nieuws

In de jaren negentig bestond de Nederlandse Influenza Stichting al. Dat leidde toen tot een toename van de Nederlandse griepvaccinatiegraad. Eind jaren negentig hief de NIS zichzelf op, omdat de activiteiten werden overgenomen door de Nederlandse huisartsen. Misschien iets te vroeg – gezien het feit dat de vaccinatiegraad sinds 2009 weer afnam.

Back To Top