Skip to content

De Nederlandse Influenza Stichting

is opgericht op 5 juni 2018.

Het RISN nummer is: 858860156. 

De NIS heeft de ANBI-status. Dat betekent dat giften aan de NIS afrekbaar zijn voor de belasting.

Beloningsbeleid: 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Ook geen onkostenvergoeding.

Jaarverslag 2023 (voor de opgemaakte versie klik hier)

In het vijfde volle jaar na de oprichting van de Nederlandse Influenza Stichting (NIS) zijn alle activiteiten in een stroomversnelling gekomen. Op 10 oktober 2023 organiseerde de NIS de Nationale Griepprikdag bij het Ministerie van Volksgezondheid (VWS). Het symposium werd ook gestreamd. De Directeur-Generaal Volksgezondheid, Marjolijn Sonnema, opende het seminar. We hebben geen Nationaal Griepprik Moment georganiseerd, omdat ons plan om gecombineerde vaccinatie tegen griep en covid te laten zien mislukt is, zowel in een ziekenhuis als in de huisartsenpraktijk.

Voor de vierde keer vroegen de zorgorganisaties ons om een webinar te organiseren over vaccinatie van zorgverleners. We bespraken ons internetdocument ‘De zin en onzin van vaccineren’, dat later werd aangeboden aan een bestuurslid van de beroepsvereniging voor verzorgenden en verpleegkundigen V&VN. We zijn gestart met een pilot ‘Winterfit’, over gezond blijven door leefstijl en vaccinatie, waarvoor we aparte financiering hebben verworven.

In 2023 was er een vrij langdurige griepepidemie. In Nederland werden de covid-vaccinatie en de griepprik op aparte locaties gegeven: de GGD organiseerde de covid-vaccinatie, de huisartsen gaven de griepvaccinatie. Er was weinig nadruk op het vaccineren van zorgpersoneel, ook niet na een positief advies van de Gezondheidsraad, eind maart. De NIS heeft daarover een bijeenkomst georganiseerd met sprekers van bijna alle zorgorganisaties. 

Geschiedenis

Eind jaren negentig werd de NIS opgeheven nadat het had bijgedragen aan de succesvolle verhoging van de vaccinatiegraad in Nederland. Misschien een beetje te vroeg – gezien het feit dat de vaccinatiegraad vanaf 2010 begon te dalen. In 2018 is de NIS heropgericht en is het bestuur samengesteld: dr. G.A. (Ted) van Essen (voorzitter), dr. A.M. (Bram) Palache (secretaris/penningmeester) en dr. W.E.P. (Walter) Beyer (bestuurslid en wetenschappelijk adviseur). In 2019 zijn we begonnen met het maken van plannen en het vinden van sponsors. In 2023 waren de farmaceutische firma’s Viatris, Sanofi, GSK en Seqirus zo vriendelijk om de NIS opnieuw te ondersteunen met een onvoorwaardelijke subsidie voor de reguliere activiteiten.

Vaccinatiegraad 2023

In 2022 daalde de vaccinatiegraad voor griep van 60% naar ongeveer 58% van alle risicogroepen. In de leeftijdsgroep 60+ daalde het van 67% naar 62% (gegevens voor 2023 nog niet beschikbaar). Sinds de NIS weer actief is, is er nog steeds sprake van een stijgende lijn. Alleen Portugal en het Verenigd Koninkrijk deden het beter in Europa. De vaccinatiegraad voor zorgverleners is in Nederland nauwelijks beschikbaar (voor ziekenhuizen is die in 2022 gedaald van 40% naar 27%).

Activiteiten 2023

 We hadden zes hoofdactiviteiten:

 • Op 10 oktober, de Nationale Griepprikdag, organiseerde de NIS een fysieke bijeenkomst in het ministerie van Volksgezondheid (VWS). Het seminar werd geopend door Directeur-Generaal Volksgezondheid van het ministerie, Marjolijn Sonnema. Er waren 8 presentaties van vooraanstaande experts als Ab Osterhaus en Liesbeth van Rossum. Ruim 60 personen woonden de bijeenkomst bij, terwijl ongeveer 100 de stream volgden. De Telegraaf publiceerde een artikel over de Griepdag. Een paar weken later verscheen er een paginagroot artikel in de Volkskrant, over het combineren van de griepprik met de coronavaccinatie op één locatie.
 • Op 27 september werd samen met 7 landelijke zorgorganisaties en 9 beroepsorganisaties een webinar voor zorgverleners georganiseerd. Het werd live gevolgd door 600 deelnemers en on demand bekeken via Vimeo en YouTube. Het onderwerp van het webinar was het document voor verpleegkundigen.
 • Het document voor verpleegkundigen, over  De zin en onzin van vaccineren is tot stand gekomen in samenwerking met 6 verpleegkundigen, een onderwijsdeskundige, een lay-outontwerper, onder leiding van een projectmanager. De verpleegkundigen zijn geworven door V&VN. De andere professionals waren vrijwilligers van de Nieuwe Gevers. Tijdens het seminar op Griepprikdag werd het document aangeboden aan een bestuurslid van V&VN, Jaap Kappert. Het project zal in 2024 worden voortgezet met het ontwerpen van enkele educatieve modules op basis van het gebruik van het document.
 • Een speciaal project Winterfit, werd ontworpen om een gezonde leefstijl en vaccinatie tegen griep en Covid-19 te bevorderen. Het project startte met een enquête onder de algemene bevolking. Aangezien het werd gepromoot via sommige organisaties voor senioren, was 2/3 van de deelnemers ouder dan 70 jaar. Een van de producten was een chatbot, de Winterfit check. Het project werd ondersteund door Adriënne den Hollander, Public Eyes Healthcare Communications BV. Voor dit proefproject ontvingen we aanvullende financiering van Abbott, GSK, Moderna en Pfizer.
 • De Gezondheidsraad heeft een advies uitgebracht over het vaccineren van zorgmedewerkers en andere medewerkers die nauw contact hebben met kwetsbare personen. Op 26 juni organiseerde de NIS een speciaal symposium over dit advies. Sprekers van de Gezondheidsraad en van organisaties van werkgevers en werknemers in de zorg gingen in op de implementatie van het advies. Een verslag van deze bijeenkomst werd in delen gepubliceerd op onze Linkedin-pagina.
 • De social media campagne werd voortgezet, gebaseerd op de Influenza hub. De Nederlandstalige versie met de Facebookpagina kreeg in 2023 een vervolg. Het aantal impressies en conversaties verdubbelde bijna tot meer dan 1 miljoen.

Financiëel jaarverslag 2023 zie hier.

De verantwoording van de financiële gegevens staan hier vermeld in het Standaardformulier Publicatieplicht Fondswervende Instellingen.

Plannen voor 2024 

 • Om onze ambities te realiseren hebben we een aantal speerpunten opgesteld:
  • Naamsverandering NIS, zodat de naam de lading dekt en aansluit bij bredere preventie
  • Toekomstbestendigheid NIS, samenwerkingen en structuren onderzoeken
  • Beleidsplan vaccinaties voor volwassenen ism stakeholders & experts
 • Deze plannen zijn niet haalbaar zonder professionalisering van de NIS en daarom hebben wij Public Eyes Healthcare Communications gevraagd ons niet alleen bij Winterfit, maar ons op structurele basis te ondersteunen.
 • In 2024 organiseren we opnieuw de Nationale Griepprikdag met een Nationaal Griepprik Moment en een seminar op het ministerie. We zullen ook het webinar over de griepvaccinatie van gezondheidswerkers herhalen, georganiseerd in samenwerking met de meeste nationale zorgorganisaties. Samen met ZN zetten we de social mediacampagne van de influenzahub voort via beterzondergriep.nl en de Facebook-pagina
 • In samenwerking met de V&VN, RIVM en verpleegkundigen (HBO) gaan we educatief materiaal ontwikkelen aan de hand van het document Zin en onzin van vaccineren . Dit project wordt gefinancierd uit een reservering van de begroting 2023 van € 31.965.
 • In overeenstemming met onze nieuwe missie blijven we actief in de Vaccinatiealliantie van het ministerie van Volksgezondheid. We zullen de ontwikkelingen in de opzet van Vaccinatiecentra voor vaccinaties voor volwassenen door de GGD op de voet volgen. We zullen de gecombineerde vaccinatie tegen covid en griep op dezelfde locatie promoten. Daar zoeken we free publicity voor.
 • Wij melden ons aan voor het lidmaatschap van de Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF), 22 patiëntenorganisaties met vaak veel patiënten die risico lopen op infectieziekten. Op hun websites is nauwelijks een verwijzing naar vaccinatie. In lijn met onze nieuwe missie zullen we overwegen om onze naam te veranderen in (werktitel) Nederlandse Infectiepreventie Stichting (NIS), wat ons meer passend lijkt voor de buitenwereld.
 • Voor onze activiteiten zoeken we steun bij onze jarenlange sponsors op het gebied van producenten van griepvaccins (Sanofi, Viatris, Seqirus en GSK), maar ook bij de nieuwe sponsors van het Winterfit-project in 2023, Pfizer, Moderna en Abbott en bij nieuwe sponsors als MSD, Novavax en Valneva .
 • Het Winterfit-project krijgt een vervolg. In de eerste helft van 2024 gaan we leefstijlactiviteiten promoten, om voorbereid te zijn op de winter. In de tweede helft van 2024 starten we weer met het promoten van vaccinatie tegen luchtweginfecties.

Jaarverslag 2022 (voor de opgemaakte versie klik hier).

In het vierde volle jaar na de wederopstanding van de Nederlandse Influenza Stichting (NIS) werden alle activiteiten versneld. Op 17 oktober 2022 organiseerde de NIS de Nationale Griepprikdag op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), hetgeen ook werd gestreamd. Staatssecretaris Maarten van Ooijen was aanwezig bij het Nationaal Griepprikmoment en opende ook het seminar. Het organiseren van de twee evenementen op één dag leverde veel media-aandacht op. Voor de derde keer vroegen de zorgorganisaties ons om een ​​webinar te organiseren over vaccinatie van zorgmedewerkers.

In 2022 was er een korte griepepidemie. Er is veel publieke aandacht besteed aan het indammen van de COVID-19-pandemie. De overheid bereidde zich voor op een verhoging van de vaccinatiegraad voor influenza tot misschien wel 75% van de risicogroepen. In Nederland werden de covid-vaccinatie en de griepprik op aparte locaties gegeven: de GGD organiseerde de covid-vaccinatie, de huisartsen gaven de griepvaccinatie. Er kwam meer nadruk te liggen op het vaccineren van zorgpersoneel, ter voorkoming van een zorginfarct bij het samengaan van COVID-19 en griep.

Geschiedenis

Eind jaren negentig heeft de NIS zichzelf opgeheven na een bijdrage te hebben geleverd aan de succesvolle verhoging van de Nederlandse griepvaccinatiegraad. Misschien een beetje te vroeg, gezien het feit dat de vaccinatiegraad in het eerste decennium begon te dalen. In 2018 is de NIS weer geïnstalleerd en is het bestuur samengesteld: dr. G.A. (Ted) van Essen (voorzitter), dr. A.M. (Bram) Palache (secretaris/penningmeester), dr. W.E.P. (Walter) Beyer (bestuurslid en wetenschappelijk adviseur). In 2019 zijn we begonnen met plannen maken en sponsoren zoeken. In 2022 waren de farmaceutische firma’s Viatris, Sanofi, GSK en Seqirus bereid om de NIS opnieuw te steunen met een onvoorwaardelijke subsidie.

Vaccinatiegraad 2021

In 2021 is de vaccinatiegraad voor griep verhoogd van 56% naar ongeveer 60% van alle risicogroepen. In de leeftijdsgroep 60+ is dit gestegen van 61% naar 67% (gegevens voor 2022 nog niet beschikbaar). Sinds de NIS weer actief is, nam de vaccinatiegraad elk jaar toe. Alleen Portugal en het VK  deden het beter in Europa. De vaccinatiegraad voor zorgmedewerkers is nauwelijks beschikbaar in Nederland (voor ziekenhuizen ongeveer 40%).We verzorgden een door Sanofi gesponsord artikel in het Magazine van seniorenorganisatie KBO-PCOB, een advertorial via Viatris in Plus Magazine en een artikel van 5 pagina’s in Margriet.

Activiteiten 2022

We hadden zes hoofdactiviteiten:

1.       Met de hulp van een consultant, een vrijwilliger geworven via de Nieuwe Gevers, ontwikkelden we een strategie voor de komende jaren. Het resultaat was een nieuwe missieverklaring (zie pagina 1). De belangrijkste wijziging is dat onze focus op griep wordt ingebed in de promotie van alle vaccinaties voor volwassenen. In april hebben we ons Jaarverslag 2021 met deze nieuwe missie overhandigd aan staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS. Hoewel onze communicatiestrategie nog niet helemaal is afgestemd op die missie, was de publiciteit rond de Nationale Griepprik Dag gericht op zowel covid als griep. Ons contact binnen de Vaccinatie Alliantie van het Ministerie van Volksgezondheid werd versterkt door onze deelname aan de agendacommissie.

2.       Op 14 oktober heeft de staatssecretaris van VWS, Maarten van Ooijen, een bezoek gebracht aan het  Nationale Griepprikmoment. Het werd gehouden in een huisartsenpraktijk in Utrecht. Het werd live uitgezonden op de landelijke tv (Goedemorgen Nederland) en radio (NPO radio 1). Diezelfde dag verscheen in de Telegraaf een paginagroot artikel op pagina 3, over de noodzaak om corona- en griepvaccinatie te combineren. RTL-Nieuws hield een enquête onder Kamerleden en publiceerde dat ’s avonds. In totaal waren er 32 nieuwsitems in print, 29 online en 77 op radio en tv. De totale PR-waarde was € 1.200.556 (zie Brandmonitor). Net als voorheen werden we ondersteund door PR-bureau 2Twintig.

3.       Op dezelfde dag organiseerde de NIS een fysieke bijeenkomst in het ministerie van VWS. Het seminar werd geopend door staatssecretaris Maarten van Ooijen. Er waren 6 presentaties (zie programma) van vooraanstaande experts als Jaap Goudsmit, Menno de Jong en Angus Thomson. Enkele weken later verscheen in de Volkskrant een artikel van drie pagina’s over desinformatie, gebaseerd op de presentatie van Thomson. Ruim 40 personen waren aanwezig en 100 personen volgden de livestream, die terug te zien is op ons YouTube-kanaal.

4.       Op 27 september organiseerden we samen met 7 landelijke zorgorganisaties en 9 beroepsorganisaties (zie programma) een webinar over de griepprik voor zorgmedewerkers. Het werd live gevolgd door 600 deelnemers en door 1000 on demand bekeken via Vimeo en Youtube. Met een speciale subsidie ​​van Viatris hebben we een pilot gedaan om het webinar te promoten via een video en advertenties op Linkedin. Dit leidde tot 100 extra volgers van het webinar.

5.       We hebben de social media campagne, gebaseerd op de Nederlandse versie van de Influenzahub met de Facebook pagina, voortgezet. Het aantal clicks en commentaren verdubbelde bijna tot ruim 1 miljoen.

6.       Er is actief reclame gemaakt voor de website Influenzastichting.nl via een Google-subsidie. Wederom was er een toename in sessies en gebruikers.

Plannen voor 2023

1.       Ook in 2023 organiseren we de Nationale Griepprikdag, met een Nationaal Griepprikmoment en een seminar op het ministerie. Ook herhalen we het webinar over de griepvaccinatie van gezondheidswerkers, georganiseerd in samenwerking met de meeste landelijke zorgorganisaties. Samen met ZN Consulting in Brussel zetten we de social media campagne via https://www.beterzondergriep.nl/ voort.Voor deze lopende activiteiten hebben we een budget nodig van 102.000 euro.

2.       In samenwerking met de verpleegkundigen organisatie V&VN publiceren we een Nederlandse vertaling van de richtlijnen van European Specialist Nurses Organisation (ESNO )over vaccins (https://www.esno.org/assets/files/AMR_Module_2.pdf). We gaan een educatieve module voor verpleegkundigen ontwikkelen. In december 2022 zijn we dit project gestart met een vertaling in het Nederlands.Voor dit project is 45.000 euro begroot.

3.       Het advies van de Gezondheidsraad over werknemersvaccinaties wordt in het eerste kwartaal van 2023 verwacht. Samen met het Ministerie van VWS en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gaan we een seminar organiseren om de implementatie van het advies te bespreken .Voor dit project is 16.000 euro begroot (hetzelfde als het seminar op de Nationale Griepprikdag).

4.       Conform onze nieuwe missie blijven we actief in de Vaccinatie Alliantie van het Ministerie van Volksgezondheid. We zullen de ontwikkelingen rondom de opzet van Vaccinatiecentra voor vaccinaties voor volwassenen door de GGD op de voet volgen. We zullen de gecombineerde vaccinatie op dezelfde locatie tegen covid en influenza promoten.Daar zoeken we gratis publiciteit voor.

5.       Voor onze activiteiten zoeken we steun bij onze traditionele sponsors op het gebied van griepvaccinproducenten (Sanofi, Viatris, Seqiris en GSK), maar we gaan ook de multisponsoring uitbreiden, via contacten met MSD, Pfizer, Janssen, Moderna en Astra. Het totale budget zal zo’n 163.000 euro bedragen. We zoeken sponsoring voor 150.000 euro, wat leidt tot een negatief resultaat van 13.000 euro, dat we in 2021 en 2022 uit de resultaten zullen financieren.  Zie financieel verslag.

Financieel

De NIS ontving sponsoring van 4 Pharmabedrijven: Viatris, Sanofi, GSK en Seqirus, ten bedrsge van EU 118,746 totaal.

De uitgaven waren:

 def 2021 def 2022
 Uitgaven
 MEO en hosting website  €            3.704  €            4.481
 ZN Beter zonder griep  €          65.081  €          59.818
 Webinar  €            6.378  €            9.202
 Org. Griepprikdag/GR advies  €                929
 PR 2Twintig  €          15.083  €          14.122
 Diverse kosten  €                571  €                310
 Vumc video’s Hofstra  €            8.000  €                   –
 Nursing project  €            2.690
 Linkedin Pilot  €          14.452
 Nieuwe Gevers  €            2.722  €            2.723
 Bankkosten  €                137  €                183
 Totaal kosten  €       101.676  €       108.908
 Exploitatieresultaat  €            4.292  €            9.838
 €       105.968  €       118.746

De verantwoording van de financiële gegevens staan hier vermeld in het Standaardformulier Publicatieplicht Fondswervende Instellingen.

Het volledige jaarverslag kunt u opvragen via het contactformulier.

Activiteitenverslag 2021

We hadden vijf hoofdactiviteiten:

 1. Op 11 oktober bracht de staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis, een bezoek aan het zogeheten Nationale Griepprikmoment. Het werd gehouden in een van de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Zes tv-camera’s (NOS, RTL, SBS, RTV Utrecht, Algemeen Dagblad, Telegraaf), twee live radioprogramma’s (NPO-radio1, RTV Utrecht) en enkele fotografen van het ANP volgden de vaccinatie van de staatssecretaris, een zwangere vrouw en een zwaarlijvig persoon (nieuwe indicaties) en een oudere volwassene die ook het pneumokokkenvaccin kreeg. Het evenement werd gecoverd door vele tv- en radiostations, alle landelijke kranten en ook de meeste regionale kranten.
 2. Op dezelfde dag, 11 oktober, organiseerde de NIS een Seminar rond de Derde Nationale Griepprikdag, dit jaar als fysieke bijeenkomst in het ministerie van VWS. Het seminar werd geopend door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Paul Blokhuis. Er waren 10 presentaties van vooraanstaande experts, zoals Jaap van Dissel (RIVM), Marion Koopmans (Nationaal Influenza Centrum en Erasmus UMC) en gezondheidseconoom Maarten Postma (UMC Groningen). Meer dan 40 personen waren aanwezig en 200 volgden de livestream, die te zien is op ons YouTube kanaal. Veel journalisten berichtten over de gebeurtenis. De directeur van het CBG (RIVM), Jaap van Dissel, werd geciteerd op de landelijke tv.
 3. Op 27 september organiseerde de NIS samen met 7 landelijke zorgorganisaties en 9 beroepsorganisaties een webinarvoor zorgmedewerkers. Het werd live gevolgd door 1000 deelnemers en op achteraf bekeken via Youtube door 2000. De Q&A uit de chatbox van het webinar is gepubliceerd op de website van de Nationale Ziekenhuissite NVZ.
 4. Voortzetting van de social media campagne, gebaseerd op de Influenzahub. De Nederlandse versie met de Facebookpagina werd in 2021 voortgezet. Het aantal contacten is bijna verdubbeld.
 5. Meer dan ooit besteedden de media aandacht aan de activiteiten van de NIS. Inge Baas, PR-consultant van 2TwintigPR, ondersteunde ons. Er verschenen berichten in 10 kranten, 70+ Radio- en TV-programma’s, meer dan 100 nieuwswebsites en op Twitter stonden 36.000 berichten. We hadden geluk met een kop op de voorpagina en een artikel op pagina 4 van de Telegraaf, over kindervaccinatie. Later in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde werd dit ondersteund met een commentaar op het advies van de Gezondheidsraad over griepvaccinatie, september 2021.

Financieel

De NIS ontving sponsoring van 4 Pharmabedrijven: Viatris, Sanofi, GSK en Seqirus, ten bedrsge van EU 105.968 totaal.

De uitgaven waren:

MEO en hosting website 3.704
ZN Beter zonder griep 65.081
Webinars 6.378
PR 2Twintig 15.083
Diverse kosten 571
Vumc video’s Hofstra 8.000
Nieuwe Gevers 2.722
Bankkosten 137
Totaal kosten 101.675

De verantwoording van de financiële gegevens staan hier vermeld in het Standaardformulier Publicatieplicht Fondswervende Instellingen.

Het volledige jaarverslag kunt u opvragen via het contactformulier.

 

 

Back To Top