skip to Main Content

De Nederlandse Influenza Stichting

is opgericht op 5 juni 2018.

Het RISN nummer is: 858860156. 

De NIS heeft de ANBI-status. Dat betekent dat giften aan de NIS afrekbaar zijn voor de belasting.

Beloningsbeleid: 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Ook geen onkostenvergoeding.

Beleidsplan 2022: 

  1. Begin 2022 heeft de NIS zich bezonnen op de toekomst. De griepprik is maar één van de vaccinaties die voor volwassenen belangrijk zijn. De COVID-19 epidemie heeft de belangstelling voor vaccinaties duidelijk verhoogd, resulterend in een coronavaccinatiegraad van meer dan 85% van de volwassen bevolking in 2021. De vaccinatiegraad voor influenza bij 60-plussers neemt toe, maar bij risicopersonen onder de 60 jaar blijft die ernstig achter. In 2020 startte de pneumokokkenvaccinatie voor 60-plussers en dat werd in 2021 voortgezet. De Gezondheidsraad heeft in 2019 positief geadviseerd over de gordelroosvaccinatie voor 60-plussers. Pneumokokkenvaccinatie en gordelroosvaccinatie bij risicogroepen onder de 60 jaar wordt in Nederland nauwelijks toegediend en is slecht gereguleerd.De vaccinatie voor volwassenen heeft inmiddels in de Vaccinatie Alliantie een belangrijke plek verworven, maar niet alle stakeholders zijn daarin betrokken. Bovendien is status van de Vaccinatie Alliantie onduidelijk. Verdere professionalisering, wellicht vergelijkbaar met het Engelse systeem van de All Parties Parliamentary Groups, is wenselijk. Wettelijk zou de reikwijdte van  het Rijksvaccinatieprogramma alle leeftijden moeten gaan omvatten, teneinde de waaier van afzonderlijk programma’s te vervangen.Het zou goed zijn als alle betrokkenen bij vaccinaties zich zouden binden in een Preventieakkoord, vergelijkbaar over de eerder afgesloten akkoorden betreffende roken, alcohol en overgewicht. De medische beroepsgroepen uit de curatieve sector zouden daarin een belangrijke rol moeten vervullen, aangezien zij de risicogroepen kunnen identificeren. In het onderwijs zou de aandacht voor vaccinaties vergroot moeten worden.Een centrale rol voor de GGD als regievoerder is gewenst. Nu bij de GGD de ervaring ook bij de volwassenen vaccinaties enorm is gegroeid sinds de coronapandemie, zou de coördinerende rol voor alle vaccinaties bij de GGD passen. De leeftijdsindicaties zijn eenvoudig uit de burgerlijke stand te halen. Medische beroepsgroepen kunnen de indicaties onder de 60 jaar doorgeven. Uitvoering van de vaccinaties kan regionaal in overleg met huisartsen, ziekenhuizen en apotheken.De NIS ziet voor zichzelf een rol in de Vaccinatie Alliantie als expert over de griepprik. Niet meer als ‘one issue’ organisatie, maart als onderdeel van een efficiënte organisatie van de volwassenenvaccinatie in Nederland.

Activiteitenverslag 2021

We hadden vijf hoofdactiviteiten:

  1. Op 11 oktober bracht de staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis, een bezoek aan het zogeheten Nationale Griepprikmoment. Het werd gehouden in een van de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Zes tv-camera’s (NOS, RTL, SBS, RTV Utrecht, Algemeen Dagblad, Telegraaf), twee live radioprogramma’s (NPO-radio1, RTV Utrecht) en enkele fotografen van het ANP volgden de vaccinatie van de staatssecretaris, een zwangere vrouw en een zwaarlijvig persoon (nieuwe indicaties) en een oudere volwassene die ook het pneumokokkenvaccin kreeg. Het evenement werd gecoverd door vele tv- en radiostations, alle landelijke kranten en ook de meeste regionale kranten.
  2. Op dezelfde dag, 11 oktober, organiseerde de NIS een Seminar rond de Derde Nationale Griepprikdag, dit jaar als fysieke bijeenkomst in het ministerie van VWS. Het seminar werd geopend door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Paul Blokhuis. Er waren 10 presentaties van vooraanstaande experts, zoals Jaap van Dissel (RIVM), Marion Koopmans (Nationaal Influenza Centrum en Erasmus UMC) en gezondheidseconoom Maarten Postma (UMC Groningen). Meer dan 40 personen waren aanwezig en 200 volgden de livestream, die te zien is op ons YouTube kanaal. Veel journalisten berichtten over de gebeurtenis. De directeur van het CBG (RIVM), Jaap van Dissel, werd geciteerd op de landelijke tv.
  3. Op 27 september organiseerde de NIS samen met 7 landelijke zorgorganisaties en 9 beroepsorganisaties een webinarvoor zorgmedewerkers. Het werd live gevolgd door 1000 deelnemers en op achteraf bekeken via Youtube door 2000. De Q&A uit de chatbox van het webinar is gepubliceerd op de website van de Nationale Ziekenhuissite NVZ.
  4. Voortzetting van de social media campagne, gebaseerd op de Influenzahub. De Nederlandse versie met de Facebookpagina werd in 2021 voortgezet. Het aantal contacten is bijna verdubbeld.
  5. Meer dan ooit besteedden de media aandacht aan de activiteiten van de NIS. Inge Baas, PR-consultant van 2TwintigPR, ondersteunde ons. Er verschenen berichten in 10 kranten, 70+ Radio- en TV-programma’s, meer dan 100 nieuwswebsites en op Twitter stonden 36.000 berichten. We hadden geluk met een kop op de voorpagina en een artikel op pagina 4 van de Telegraaf, over kindervaccinatie. Later in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde werd dit ondersteund met een commentaar op het advies van de Gezondheidsraad over griepvaccinatie, september 2021.

Financieel

De NIS ontving sponsoring van 4 Pharmabedrijven: Viatris, Sanofi, GSK en Seqirus, ten bedrsge van EU 105.968 totaal.

De uitgaven waren:

MEO en hosting website 3.704
ZN Beter zonder griep 65.081
Webinars 6.378
PR 2Twintig 15.083
Diverse kosten 571
Vumc video’s Hofstra 8.000
Nieuwe Gevers 2.722
Bankkosten 137
Totaal kosten 101.675

De verantwoording van de financiële gegevens staan hier vermeld in het Standaardformulier Publicatieplicht Fondswervende Instellingen.

Het volledige jaarverslag kunt u opvragen via het contactformulier.

 

 

Back To Top