skip to Main Content

De Nederlandse Influenza Stichting

is opgericht op 5 juni 2018.

Het RISN nummer is: 858860156. 

De NIS heeft de ANBI-status. Dat betekent dat giften aan de NIS afrekbaar zijn voor de belasting.

Beloningsbeleid: 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Ook geen onkostenvergoeding.

Beleidsplan 2021: 

  1. Mede-organiseren van een overleg van alle betrokkenen bij de griepprik.
  2. Organiseren van een Nationale Griepprik dag als aftrap voor een campagne over griepvaccinatie.
  3. Verbeteren van de social media communicatie in het debat over griepvaccins, met een Nederlandse versie van de Influenza Hub.
  4. Onderzoeken de mogelijke inzet van stimulansen voor de vaccinatie van zorgprofessionals.

De Inkomsten komen uit sponsoring. Voor de begroting van inkomsten en uitgaven 2021,  zie hier.

Activiteitenverslag 2020

In 2020 werd de Facebook pagina https://www.facebook.com/Beterzondergriep  verder uitgebreid. In oktober werd de Nationale Griepprikdag gehouden on line. In september organiseerden we een webinar voor zorgverleners over de griepprik. De NIS nam actief deel aan de Vaccinatie Alliantie van VWS.

Het volledige jaarverslag vindt u hier. Het Standaardformulier publicatieplicht ANBI hier.

 

Back To Top