skip to Main Content

Nationale Griepprikdag maandag 11 oktober 2021

Alle presentaties op Oe nationale Griepprikdag 2021 zijn hier terug te kijken.

Uitnodiging
Nationale Griepprikdag 2021
11 oktober 14.00-17.30 uur
Ministerie VWS, Parnassusplein 5, Den Haag

Elk jaar krijgen in Nederland in oktober en november zo’n 4 miljoen mensen een griepprik. In 2020 was er door Covid-19 meer belangstelling voor, er dreigde zelfs een tekort aan vaccin. Daarom zijn er voor 2021 600.000 vaccins extra ingeslagen. De vaccinatiegraad onder risicogroepen is de afgelopen jaren gestegen, maar ligt nog ver onder de door de WHO gewenste 75%. Het is niet exact bekend hoeveel zorgverleners zich laten vaccineren tegen influenza, maar ook daar is de vaccinatiegraad tegen influenza verre van ideaal, ver onder die voor Covid-19. Het is daarom belangrijk dat er goede informatievoorziening is over de griepprik. Op 11 oktober, Nationale Griepprikdag 2021, organiseert De Influenza Stichting een seminar waarin experts hun visie delen op de huidige ontwikkelingen rondom influenza. Staatssecretaris VWS Paul Blokhuis zal de bijeenkomst openen.

Soms zijn influenzaepidemieën lang en leiden ze tot veel ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Ook zorgt het hoge ziekteverzuim onder zorgpersoneel dan voor extra problemen in de gezondheidszorg. Epidemieën van influenza zijn moeilijk te voorspellen, Covid-19 maakt het nog lastiger. In 2021 was er nagenoeg geen influenza in de wereld, waarschijnlijk door de anderhalve meter adviezen en de lockdown. Virologen houden voor 2021 rekening met een zwaardere griepepidemie, door het opheffen van de corona-maatregelen en de verhoogde bevattelijkheid voor het influenza virus na dat grieploze jaar.

Door Covid-19 is er meer aandacht gekomen voor de nut en noodzaak van vaccinatie . Het recente advies van de Gezondheidsraad Griepvaccinatie ‘Herziening van de indicatiestelling 2021’ heeft het belang voor de preventie van influenza nog weer eens onderstreept en de risicogroepen zelfs wat uitgebreid. Er zijn er grote verschillen tussen landen wat betreft indicaties, vaccinatiebereidheid en geadviseerde vaccins. De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving heeft in het advies ‘Het vaccinatiestelsel in Nederland nader verkend’ de knelpunten blootgelegd. Ook de organisatie van de griepprik is wellicht aan vernieuwing toe. Tot slot heeft de communicatie over de Covid-19, het omgaan met desinformatie en de invloed daarvan op ons gedrag, ons veel geleerd. Wat kunnen daarvan gebruiken voor de griepvaccinatie?

Seminar op Nationale Griepprikdag 2021

Op Nationale Griepprikdag 2021 zullen experts, zoals Jaap van Dissel, Marion Koopmans en Maarten Postma, hun visie delen over de belangrijkste ontwikkelingen rondom influenza. U kunt zich voor het seminar aanmelden via https://influenzastichting.nl/nationale-griepprikdag-online-11-oktober/. Het is mogelijk om de bijeenkomst op locatie bij te wonen of digitaal te volgen. Het aantal aanwezigen bij het Ministerie van VWS is helaas beperkt, vanwege de corona-maatregelen. Wij zullen u tijdig informeren of u daadwerkelijk aanwezig kunt zijn. In dat geval moet u er rekening mee houden dat identificatie bij de ingang van het ministerie is verplicht.

Wilt u de bijeenkomst fysiek bij wonen of wilt u de link naar de streaming ontvangen
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Back To Top