skip to Main Content

Griep in tijden van het coronavirus: Highlights Nationale Griepprikdag 2021

Op Nationale Griepprikdag 2021 deelden experts, zoals Jaap van Dissel, Marion Koopmans en Maarten Postma hun visie  over de belangrijkste ontwikkelingen rondom influenza. Tijdens de Nationale Giepprikdag werden onderwerpen behandeld als: het verschil tussen de vaccinatiegraad in de UK en Nederland, het advies van de Gezondheidsraad, wat de oorzaken zijn van een hogere vaccinatiegraad en de bestrijding van griep in tijden van COVID-19. De presentatie van Jaap van Dissel is hier te zien.

Meer belangstelling

In 2020 was er door Covid-19 meer belangstelling voor de griepprik. Er dreigde zelfs een tekort aan vaccin. Daarom zijn er voor 2021 een extra 600.000 vaccins ingekocht. De vaccinatiegraad onder risicogroepen is de afgelopen jaren al gestegen, maar ligt nu nog steeds ver onder de door de WHO gewenste 75%. Ook bij de zorgverleners  ligt de vaccinatiegraad tegen het influenzavirus ver onder die voor Covid-19. Het is daarom belangrijk dat er goede informatievoorziening is over de griepprik.

Epidemie niet uitgesloten

Tijdens de Nationale Griepprikdag gaf viroloog Marion Koopmans een presentatie met het onderwerp: Wat betekent de Covid-19 pandemie voor de jaarlijkse influenza-epidemieën? Deze presemtatie kunt u hier bekijken.

Epidemieën van influenza zijn moeilijk te voorspellen, Soms zijn influenzaepidemieën lang en leiden ze tot veel ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Wanneer zorgmedewekers ook ziek worden en hierdoor niet aanwezig kunnen zijn op hun werk, zorgt dit voor extra problemen in de gezondheidszorg.

Covid-19 maakt het nog lastiger. In 2021 was er nagenoeg geen influenza in de wereld, waarschijnlijk door de anderhalve meter adviezen en de lockdown. Vanwege het opheffen van de corona-maatregelen en de verhoogde bevattelijkheid voor het influenzavirus na deze periode, houden virologen voor 2021 rekening met een zwaardere griepepidemie,

Herziening van de Gezondheidsraad Griepvaccinatie

Maarten Postma sprak tijdens de Nationale Griepprikdag over het advies van de Gezondheidsraad omtrent de vaccinatie tegen de griep. De presentatie is hier te zien.

Het recente advies van de Gezondheidsraad Griepvaccinatie ‘Herziening van de indicatiestelling 2021’ heeft het belang voor de preventie van influenza nog weer eens onderstreept en de risicogroepen zelfs wat uitgebreid. Er zijn er grote verschillen tussen landen wat betreft indicaties, vaccinatiebereidheid en geadviseerde vaccins. De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving heeft in het advies ‘Het vaccinatiestelsel in Nederland nader verkend’ de knelpunten blootgelegd. Ook de organisatie van de griepprik is wellicht aan vernieuwing toe. Tot slot heeft de communicatie over de Covid-19, het omgaan met desinformatie en de invloed daarvan op ons gedrag, ons veel geleerd. Wat kunnen daarvan gebruiken voor de griepvaccinatie?

Meer presentaties zien? Klik dan hier.

Back To Top