Skip to content

Datum: Dinsdag 10 oktober 2023 van 15.30-18.30 uur Ministerie van VWS

Meld je hier aan

Voor de vijfde keer organiseert de  Nederlandse Influenza Stichting de Nationale Griepprikdag. Het symposium gaat in op de volgende onderwerpen:

  • De DG Volksgezondheid, Marjolijn Sonnema, zal de middag openen
  • Imke Schreuder van het RIVM zal het nieuwe programma voor de griepprik voor zwangeren bespreken
  • De eerste resultaten van het Winterfit onderzoek zijn dan bekend
  • Liesbeth van Rossum, hoogleraar Obesitas zal een eerste reactie daarop geven
  • Jaap Kappert, bestuurslid van V&VN, zal het kennisdocumentDe zin en onzin van vaccineren” in ontvangst nemen
  • Ingrid Rep, directeur van de Seniorenorganisatie KBO-PCOB zal een reactie geven
  • Vanuit de werkgeversorganisatie VNO/NCW komt een reactie op de uitbreiding naar leraren en OV-chauffeurs in het advies van de Gezondheidsraad over de griepprik voor werknemers
  • Ab Osterhaus bespreekt de ontwikkelingen in de vaccins tegen luchtweginfecties.

Voor het gehele programma, kijk hier.

U bent welkom op het ministerie van VWS. Graag hier aanmelden. U kunt aangeven of u de bijeenkomst fysiek wil bijwonen of online. In het laatste geval krijgt u een uur tevoren de link toegestuurd.

Back To Top