Skip to content

Ton Coenen, algemeen directeur GGD Ghor Nederland

Zijn bijdrage download u hier.

‘Het is mooi dat het advies van de Gezondheidsraad om meer beroepsgroepen te laten vaccineren tegen influenza er nu ligt. Het is een helder, behoorlijk ruim advies.’

GGD Ghor Nederland staat voor de publieke gezondheid in Nederland. ‘Vaccinatie is een van de meest effectieve manieren om de volksgezondheid te bevorderen.’

Dat staat volgens algemeen directeur Ton Coenen ook duidelijk in het advies van de Gezondheidsraad. ‘Er staat in dat het voor heel veel werknemers goed is om zich te laten vaccineren. Maar het moet wel een individuele keuze zijn en blijven. Iedereen moet zelf kunnen bepalen of hij zich laat vaccineren of niet.’

Keuzevrijheid

Keuzevrijheid betekent niet automatisch dat mensen sneller ‘nee zeggen’, denkt Coenen. ‘Wat kan helpen is om heel duidelijk uit te leggen waarom de voordelen van vaccinatie groter zijn dan de nadelen, vanuit volksgezondheidsperspectief. Je kunt het ook ondersteunen met historische cijfers van het Rijksvaccinatieprogramma. Maar je weet ook dat mensen verschillende wegingen kunnen maken.’

Mensen goed informeren is niet per se hetgeen dat volgens Coenen helpt om de vaccinatiegraad te verhogen. ‘We weten dat er nu behoorlijk wat tegenbeweging is. Dat los ook niet op door vaccinatie verplicht te stellen. Je zult die eigen keuzemogelijkheid voorop moeten blijven stellen.’

Het is daarnaast goed om met zijn allen te kijken naar het huidige vaccinatiestelsel. Hoe kan dat verbeteren? ‘Dat wil de staatssecretaris ook. Het aanbod dat er nu is, is erg versnipperd, ook qua expertise en wat betreft dataverzameling en daar valt winst te behalen.’

‘Laagdrempeligheid is essentieel’

GGD GHOR Nederland denkt verder dat het belangrijk is dat er een centrale coördinatie komt in de regio. Die rol hoort bij de GGD. Dan kan de uitvoering nog steeds door meerdere partijen worden gedaan – dat moet worden onderzocht om te kijken wat het beste werkt.

Laagdrempeligheid is essentieel, meent hij. ‘Het is de vraag of je vaccinaties moet aanbieden via de centrale locaties van de GGD. Of dat je beter gebruikt kunt maken van het fijnmazige netwerk van de huisartsen.’

De verschillende regio’s verschillen bovendien van elkaar. Het is belangrijk dat je de regionale kennis inzet bij het goed organiseren van een nieuwe structuur. ‘Ook is het goed om te kijken of je de vaccinatieprogramma’s voor kinderen en volwassenen kunt samenvoegen’, zegt Coenen. ‘En hoe je verschillende groepen het beste bereikt met verschillende vormen van informatievoorzieningen. De GGD kan een actieve rol spelen in de informatievoorziening. Daarnaast betreft dit een samenwerking van heel veel partijen, van overheid, RIMV tot allerlei zorgpartijen.’

Back To Top