Skip to content

Christa van der Toorn, onderwijskundige en ontwerper van gedragsverandering

‘Ik vind het vooral belangrijk dat er goed gecommuniceerd wordt over de griepvaccinatie en andere vaccinaties voor luchtweginfecties.

Als ontwerper was Van der Toorn als vrijwilliger betrokken bij de ontwikkeling van het kennisdocument ‘De zin en onzin van vaccineren’. Het document geeft informatie over vaccinaties in het algemeen. En daarnaast biedt het een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Onafhankelijk kennisdocument

Het onafhankelijke kennisdocument is te vinden op de website van de Nederlandse Influenzastichting en is opgesteld om zorgverleners zo goed mogelijk te informeren met onderbouwde en actuele informatie.

Niet dwingen

‘Het is belangrijk om mensen goed te informeren over de griepprik. Zodat mensen zich niet gedwongen voelen om zich te laten vaccineren, maar dat ze zelf een weloverwogen besluit nemen en hun patiënten of cliënten zo goed mogelijk informeren.’

Hoe je de vaccinatiegraad volgens haar verder omhoog kunt krijgen? ‘Ik vind deze vraag op zich al iets dwingends in zich hebben. Als je mensen het gevoel geeft dat je ze iets oplegt of dwingt, dan tast dat hun zelfbeschikkingsrecht aan en gaan ze in weerstand. Dat is heel logisch en menselijk.

Je bereikt meer als je vaccineren gaat zien als een reeks beslissingen en handelingen die je kunt optimaliseren. Elke zorginstelling heeft zijn eigen aanpak en geschiedenis waar je rekening mee moet houden. En betrek zorgverleners in het ontwerpen van dit proces. Zij kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen, waarvoor je vervolgens weer oplossingen bedenkt.’

Begrijpelijke taal

‘Daarnaast is er enorm veel informatie beschikbaar over vaccinatie’, vervolgt Van der Toorn. ‘Er is haast sprake van een ‘infodemic’. Ongefundeerde en ongenuanceerde informatie wordt vaak in toegankelijke taal via social media verspreid. Het ligt hapklaar voor mensen hun neus. Daadwerkelijke kennis ligt vaak verscholen in Engelstalige wetenschappelijke artikelen of lezingen. Als je al in staat bent om deze te lezen én begrijpen, kost het ook nog eens veel tijd om ze allemaal bij te houden en alle verbanden aan elkaar te knopen. Welke zorgverlener heeft daar tijd voor?

Daarom is het zo belangrijk dat we de juiste, betrouwbare informatie toegankelijk maken. In de taal van de zorgverlener zelf. Ik denk dat we met het kennisdocument ‘De zin en onzin van vaccinatie’ een goede stap in de goede richting nemen. Want dit document is samen met verpleegkundigen geschreven. Maar hier blijft het niet bij hoop ik. We hebben de hulp van zorginstellingen en zorgverleners hard nodig.’

Bekijk de bijdrage van Christa online terug via deze link

Back To Top