Skip to content

Theo van Uum, directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Download het hier.

‘Als Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) onderschrijven wij het advies van de Gezondheidsraad. Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich laten vaccineren, ook in het belang van de cliënten. Ook in onze sector hebben we veel kwetsbare cliënten.’

Hygiëne en infectiepreventie zijn belangrijke onderwerpen voor de VGN. Daarom stimuleert de vereniging haar leden ook om griepvaccinatie aan te bieden aan hun werknemers. ‘Maar bij ziekenhuizen zit het vaccineren meer in de genen dan bij de gehandicaptenzorg.’

Een wereld te winnen

‘Er valt bij ons nog een wereld te winnen. Dat komt omdat het in de gehandicaptenzorg meer draait om zo gewoon mogelijk mee kunnen doen, net als thuis. Dat leidt tot een wat andere invalshoek en accenten dan in het ziekenhuis.

Ook werken er in de gehandicaptenzorg veel mensen die agogisch geschoold zijn. Bij hen staat infectiebestrijding minder op het netvlies. ‘Ook hebben we veel jonge medewerkers die voor zichzelf vaak vinden dat zij geen griepvaccinatie nodig hebben.’

Kortom, goede voorlichting over het belang van griepvaccinatie voor hun cliënten en het taalgebruik daarbij: helder en eenvoudig, zijn heel belangrijk, stelt Van Uum.

Een ander aandachtspunt is de logistieke organisatie van de griepvaccinatie bij zorgpersoneel. ‘Daar zouden we de hulp van de GGD goed bij kunnen gebruiken.

‘Breder kijken dan naar de mensen die bij je in dienst zijn’

Hij legt uit waarom het zo ingewikkeld is binnen de gehandicaptenzorg. ‘Wij hebben 180 leden met enorm veel locaties. Neem een grote zorgorganisatie met vele duizenden medewerkers en enkele honderden locaties. Vorig jaar kocht men enkele honderden griepvaccinaties in en werden er uiteindelijk enkele tientallen gezet. Dat zegt wel iets over de logistieke uitdaging in de gehandicaptenzorg.’

Een belangrijk aandachtspunt voor de VGN is verder dat het advies van de Gezondheidsraad nu alleen gericht is op officieel zorgpersoneel. ‘Met het oog op de toekomst vinden wij dat er veel meer gekeken mag worden naar de informele zorg. De rol van de mensen in het netwerk rondom cliënten, verwanten, de mantelzorgers en de vrijwilligers, wordt steeds belangrijker. Je kunt dus bij het vaccinatieadvies beter breder kijken dan alleen naar de mensen die als werknemer in dienst zijn.’

 

Back To Top