Skip to content

Vaccinatie
graad
beneden peil?

Brandbrief vaccinatiestelsel voor volwassenen

De coalitie van Vaccinatiegraad Beneden Peil ism diverse experts een brandbrief gestuurd aan de Tweede Kamer leden van de vaste commissie VWS over de noodzaak voor een vaccinatiestelsel voor volwassenen. Met deze brandbrief hopen zij voldoende aanknopingspunten te bieden om op korte termijn in gesprek te gaan over dit belangrijke onderwerp.

De vaccinatiegraad is het percentage van mensen dat is ingeënt voor een bepaalde ziekte. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) moet dit voor sommige ziekten minimaal 90% zijn. Het RIVM in Nederland hanteert een ‘veilige’ vaccinatiegraad van 95%. Dan pas zijn ook de mensen bij wie het vaccin onvoldoende heeft gewerkt, beschermd, bijvoorbeeld voor mazelen (groepsbescherming).

Die hoge vaccinatiegraad is nodig om ziektes als de mazelen en kinkhoest uit te roeien.

 • Baby’s
 • Kinderen
 • Mensen ouder dan 60 jaar
 • Mensen met onderliggende aandoening
  Zoals mensen met chronische luchtweg- of longproblemen, hartpatiënten, diabetes, nierziekte, HIV-infectie, ernstig overgewicht of syndroom van Down
 • Mensen met ernstige afweerstoornissen bij wie vaccinatie onvoldoende werkzaam kan zijn
  Zoals mensen die een orgaantransplantatie of beenmerg- of stamceltransplantatie hebben ondergaan, mensen die behandeld worden voor kanker, mensen die nierdialyse ondergaan, mensen met aangeboren verminderde afweer, mensen met behandeling met medicijnen die de afweer onderdrukken

Vaccinaties zijn bedoeld om ziektes te voorkomen. Je ‘traint’ met een vaccinatie je afweer. Dit systeem ruimt ongewenste virussen en bacteriën op.

Voordelen vaccineren

 • Vaccins beschermen tegen ernstig ziek worden en de complicaties door (infectie)ziekten. Je wordt minder snel ziek en áls je ziek wordt, verloopt de ziekte vaak minder ernstig.
 • Bij een hoge vaccinatiegraad kan ‘groepsbescherming’ optreden. Ongevaccineerde jonge en kwetsbare kinderen en volwassenen die om gezondheidsredenen niet kunnen worden gevaccineerd, zijn daardoor ook beschermd. Je doet het dus voor jezelf én voor anderen.
 • Door vaccinaties komen sommige (infectie)ziekten, zoals polio en difterie, nog maar amper voor in Nederland.

Nadelen vaccineren

 • Vaak zijn er lichte bijwerkingen, zoals rode huid en/of koorts. Dit duurt meestal niet langer dan 1 tot 2 dagen.
 • In sommige gevallen zijn er heftige bijwerkingen, zoals bij kinderen soms een koortsstuip. Deze zijn zeer zeldzaam.

Voor meer informatie over bijwerkingen van vaccins ga naar Lareb.nl.

Vaccins zorgen ervoor dat je lichaam ziekteverwekkers (virussen en bacteriën) herkent en erop kan reageren zodat ze je niet (ernstig) ziek maken. Dankzij de vaccins maakt je immuunsysteem onder andere afweerstoffen aan die echte virussen en bacteriën onschadelijk kunnen maken. Je wordt dus minder snel ziek. En als je tóch ziek wordt, zijn de symptomen meestal mild.

Heb je twijfels over vaccinaties?
Ga naar thuisarts.nl of kijk op rivm.nl/vaccinaties.

Of neem contact op met de Twijfeltelefoon 088 – 7 555 777.

De twijfeltelefoon is een samenwerking van het Erasmus Medisch Centrum en huisartsen. Openingstijden twijfeltelefoon:

• Ma t/m vr Nederlands en Engels (08.30 – 13.00 uur)

• Wo Nederlands, Engels en Turks (08.30 – 13.00 uur)

• Vr Nederlands, Engels en Arabisch (08.30 – 13.00 uur)

Of bespreek het met je zorgverlener.

JA! Het is nodig dat er een vaccinatievoorziening is voor volwassenen, zodat ook deze groep goed beschermd is en blijft.

Voordelen

 • Gevaccineerde volwassenen en ouderen lopen minder risico op ernstige ziekte bij infecties door virussen en bacteriën
 • Door in te zetten op medische preventie kunnen de druk op de zorg en de kosten beperkt worden

Wat is daarvoor nodig?

 • Er is voorlichting en educatie nodig, voor volwassenen en zorgverleners, over welke vaccinaties zinvol zijn voor volwassenen
 • Volwassenen moeten sneller en makkelijker toegang krijgen tot de vaccinaties die zij nodig hebben
 • Er moet structureel meer budget beschikbaar komen voor (infectie)ziektepreventie
 • Er is voorlichting en educatie nodig, voor volwassenen en zorgverleners
 • Samenwerking en partnerships tussen o.a. overheid en zorg: we hebben elkaar nodig!

“Ik roep iedereen op zich goed te laten informeren door betrouwbare bronnen zoals de GGD en huisarts. Artsen en andere zorgverleners staan klaar om vragen te beantwoorden en zorgen weg te nemen. Laten we er samen voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen beschermd zijn tegen ernstige infectieziekten. Vaccineren redt levens.”

René Héman, voorzitter artsenfederatie KNMG

“Vaccineren doe je niet alleen voor jezelf, ook voor de mensen om je heen.”

Marjolijn Wegdam-Blans,
arts-microbioloog, Radboudumc

“Mensen met een griepbesmetting hebben 6x een hogere kans op een hartinfarct. Om je zo goed mogelijk te beschermen tegen de griep is de griepprik weer beschikbaar in het najaar voor kwetsbare en oudere mensen.”

Prof. dr. Leonard Hofstra, cardioloog, Cardiologie Centrum Nederland en gezondheidswetenschapper Amsterdam UMC

“Wij hebben als zorgprofessionals een belangrijke taak. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben het meest contact met vaak kwetsbare patiënten en cliënten in het ziekenhuis, het verzorgingshuis, in de wijk, in de GGZ én de gehandicaptensector. Uiteraard moeten zorgprofessionals zelf weten of ze bijvoorbeeld een griep- of coronavaccinatie halen. Onze beroepsvereniging vindt het verstandig. Ook kunnen wij als zorgprofessional dichtbij de patiënt goed uitleggen waarom een bepaalde vaccinatiegraad nodig is.”

Jaap Kappert, bestuurder bij Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland

Dit initiatief wordt ondersteund door
Back To Top