skip to Main Content

Door de griepprik loop je als zorgmedewerker minder kans op besmetting door een patiënt of cliënt. Vervolgens verminder je het risico dat je de griep (influenza) mee naar huis neemt. Tenslotte voorkom je dat kwetsbare personen die van jouw zorg afhankelijk zijn door jou besmet worden, ook al zijn ze gevaccineerd. Immers, een griepprik werkt bij risicogroepen en met name bij ouderen, minder goed dan bij meestal jongere zorgmedewerkers.

Al heeft de seizoensgriep minder impact op de hele maatschappij dan Covid-19, toch zijn er ook seizoenen dat de oversterfte enorm is en de zorg vastloopt. In 2018 waren er 9.500 extra sterfgevallen tijdens de griepperiode, terwijl 40 ziekenhuizen een tijdelijke opnamestop moesten afkondigen en het ziekteverzuim bijna verdubbelde, ook in de gezondheidszorg.

Bij een samenloop van corona en griep, zal de impact op de gezondheidszorg nauwelijks te overzien zijn. Covid-19 is voorlopig nog niet met vaccinatie te voorkomen, influenza wel. Dus is griepprik zeker voor het aankomend seizoen van groot belang, ook om de zorg tijdens een epidemie op peil te houden. De griepprik is in Nederland ook voor zorgverleners niet verplicht, maar wel zeer wenselijk. Dat vindt ook de Gezondheidsraad en de Wereldgezondheidsorganisatie.

De vaccinatiegraad voor influenza is onder risicopersonen 53%. Bij werkers in de gezondheidszorg is dat nog lager. Het wordt slechts in enkele sectoren gemeten: voor de ziekenhuizen is het door de activiteiten van de afgelopen jaren gestegen tot 33%; in huisartspraktijken is het ongeveer 70%. Voor de thuiszorg, de verpleeghuissector, de gehandicaptenzorg en de GGZ is de vaccinatiegraad onbekend.

Tijdens het webinar hebben deskundigen uit diverse sectoren in de gezondheidszorg besproken hoe de preventie van influenza mogelijk is. Met afstand houden, persoonlijke beschermingsmiddelen, hand-hygiëne en ook door de griepprik.

U kunt het gehele webinar terugkijken op bovenstaande link.

Back To Top