skip to Main Content

De afgelopen weken is het coronavirus continu in het nieuws geweest, maar wat is het precies en hoe gevaarlijk is het? In dit artikel leggen we uit waar het virus vandaan komt, hoe het zich verspreidt, wat de symptomen zijn en hoe groot het risico is dat je besmet raakt.

Waar komt het coronavirus vandaan?

Het coronavirus dook voor het eerst op in de Chinese stad Wuhan. Het virus kwam van een markt met levende dieren, maar welk dier het overgedragen heeft op mensen is niet bekend. In China zijn inmiddels duizenden mensen besmet geraakt, voor zover bekend is. Ook in andere landen zijn besmettingen geconstateerd, doordat mensen vanuit Wuhan naar deze landen reisden. Daardoor verspreidde het virus zich ook naar onder meer Australië, de Verenigde Staten, Frankrijk, Finland en Duitsland. Op dit moment zijn er nog geen besmettingen bekend in Nederland.


Wat voor virus is het?

Het coronavirus veroorzaakt griepachtige verschijnselen en kan in ernstige gevallen leiden tot een dodelijke longontsteking. Het virus, dat officieel 2019-nCoV wordt genoemd, kent meerdere varianten, net zoals het griepvirus. De bekendste variant is SARS, dat tussen 2002 en 2003 wereldwijd voor ruim achtduizend besmettingen zorgde. Ook het wat minder bekende MERS is een coronavirus. Aan SARS en MERS overleden respectievelijk bijna 800 en ruim 600 mensen. Dat is minder dan het aantal mensen dat in Nederland jaarlijks aan de gevolgen van griep overlijdt. 

Op moment van schrijven zijn er meer dan 17.000 besmettingen met het coronavirus bekend. 362 mensen zijn overleden als gevolg van het virus. Vrijwel alle sterfgevallen waren tot dusver in China, maar er is één persoon overleden op de Filipijnen. De mensen die zijn overleden waren met name ouderen die al een zwakkere gezondheid hadden.

Hoe verspreidt het virus zich?

Het coronavirus is zoönotisch. Dat wil zeggen dat dieren mensen met het virus kunnen besmetten. Het virus is ook van mens op mens overdraagbaar, maar heel besmettelijk lijkt het niet. Elke patiënt kan gemiddeld twee tot drie anderen besmetten. Wel zijn mensen die het virus hebben opgelopen al tijdens hun incubatietijd besmettelijk. Ze kunnen dus al andere mensen besmetten met het coronavirus ook al hebben ze zelf nog geen ziekteverschijnselen.

Het is nog niet bekend hoe de besmetting precies plaatsvindt, maar waarschijnlijk zit het virus in de druppeltjes die meekomen als je hoest of niest, en kan het ook via lichamelijk contact worden overgedragen.

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

Het coronavirus brengt griepachtige verschijnselen met zich mee, zoals hoesten, ademhalingsproblemen en koorts. In ernstige gevallen kan het leiden tot een longontsteking en nierfalen, wat een dodelijke afloop kan hebben.

Hoe groot is het risico dat het coronavirus Nederland bereikt?

Op dit moment zijn er nog geen besmette gevallen bekend in Nederland, maar dat wil niet zeggen dat er ook niemand besmet is met het coronavirus. De incubatietijd zou namelijk tot wel veertien dagen kunnen duren. Mensen kunnen het virus dus in Wuhan hebben opgelopen, daarna naar Nederland zijn gereisd en vervolgens hier pas ziek worden.

Volgens de overheid blijft de kans op een grote uitbraak in Nederland klein. Wel is het coronavirus uit voorzorg opgeschaald naar een A-ziekte. Bij dit soort ziektes hebben mensen in de zorg een meldingsplicht als ze vermoeden dat iemand besmet is. Ook kunnen besmette mensen gedwongen in isolatie geplaatst worden. Tot nu toe zijn drie mensen in Nederland getest op het virus, maar zij bleken het niet te hebben.

Waarom is het coronavirus zo vaak in het nieuws?

Hoewel het coronavirus voor veel minder besmettingen en sterfgevallen zorgt dan de griep, is er momenteel veel meer aandacht voor. Dat komt doordat er nog veel onbekend is over het virus, zoals hoe besmettelijk het precies is en wat de kans op overlijden is. Die onduidelijkheid kan leiden tot paniek. Anderzijds zorgt het er ook voor dat veel bedrijven en landen extra voorzorgsmaatregelen treffen om verdere besmetting te voorkomen. Zo zijn bepaalde grote evenementen in China al afgelast en sluiten sommige bedrijven tijdelijk hun deuren. Ook hebben veel landen een negatief reisadvies afgegeven voor China. 

Er wordt momenteel hard gewerkt aan een vaccin tegen het coronavirus. Dat is er momenteel nog niet. Wel zijn Australische wetenschappers er al in geslaagd om het virus na te maken in een laboratorium.

Back To Top