skip to Main Content

Nationale Griepprikdag in het leven geroepen om vaccinatiegraad te verhogen

Den Haag, 4 november 2019 – Op 11 november organiseert de Nederlandse Influenza Stichting de eerste landelijke Nationale Griepprikdag. Tijdens deze dag roepen staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de seniorenorganisatie KBO-PCOB en brancheorganisaties NVZ en ActiZ alle zorgverleners en mensen in risicogroepen op om de griepprik te halen. Ondanks dat de vaccinatiegraad namelijk licht stijgt, is deze graad nog veel te laag. Als meer mensen zich laten vaccineren zullen er veel minder zieken zijn. “Deze prik kan veel onnodig leed voorkomen. Gelukkig zien steeds meer mensen dat in en halen ze vaker een prik”, aldus staatssecretaris Blokhuis. “Met de winter voor de deur begint het griepseizoen ook weer.  Daarom wil ik iedereen die de mogelijkheid krijgt – mensen die door ziekte kwetsbaarder zijn, 60-plussers en zeker ook zorgmedewerkers – aansporen de gratis prik op te halen.”

“In Nederland heerst er onterecht scepsis over de jaarlijkse griepvaccinatie; het influenzavirus is gevaarlijker dan zomaar ‘een griepje’. Vorig jaar werden er 900.000 mensen ziek door het influenzavirus”, aldus griepexpert Ted van Essen, voorzitter van de Nederlandse Influenza Stichting. “Er wordt wereldwijd hard gewerkt aan betere griepvaccins, maar verhoging van de vaccinatiegraad helpt net zo goed.”

Griepprik voor zorgleners van groot belang
Epidemieën van influenza zijn moeilijk te voorspellen, maar de laatste jaren duurden deze lang en leidden ze tot veel ziekenhuisopnames en sterfgevallen. Vorig jaar overleden er maar liefst 9.500 mensen méér dan gemiddeld tijdens de griepepidemie, waaronder vooral ouderen.

Arno Timmermans, voorzitter Raad van Bestuur Dijklander Ziekenhuis, namens de NVZ geeft aan: “Als zorgmedewerkers hebben we de zorg voor veelal kwetsbare patiënten. Het krijgen van influenza is voor deze patiënten een risico. Het is daarom belangrijk dat we onze patiënten daartegen beschermen en geen griep verspreiden en dat we daarnaast de zorg voor zieke en kwetsbare patiënten toegankelijk houden door zelf ook gezond te blijven. Daarom is het belangrijk dat alle zorgmedewerkers zich laten vaccineren tegen de griep.” Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB, beaamt dit en zegt: “Je laten vaccineren doe je ook voor de ander. Dat geldt zeker ook voor zorgpersoneel. Senioren moeten hierop kunnen rekenen. Ik ben dan ook blij met de steun voor deze oproep tijdens de Nationale Griepprikdag”. Jacqueline Joppe, vice-voorzitter van ActiZ, benadrukt: “Op ouderen en chronisch zieken heeft griep veel impact, maar ook de gevolgen van ziek personeel mogen niet onderschat worden. Het voorkomen van griep is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers, maar ook van kwetsbare groepen en ouderen zelf, de huisartsen en de opleiders.”

KNMG-voorzitter René Héman vindt het belangrijk om te benoemen dat artsen de vrijheid hebben om te kiezen om zich wel of niet te laten vaccineren tegen de griep. “Maar ik vind ook dat zij dit weloverwogen moeten doen. Ze hebben namelijk een bijzondere verantwoordelijkheid: om goed voor zichzelf én voor hun patiënten te zorgen. Daar hoort de professionele verantwoordelijkheid bij om je te verdiepen en je besluit goed te onderbouwen.”

Misverstanden griepprik
Er doen allerlei hardnekkige misverstanden de ronde over de jaarlijkse griepvaccinatie. Zo wordt er gedacht dat mensen juist ziek worden van de griepprik of dat de prik niet werkt omdat men alsnog griep krijgt. Griepexpert Ted van Essen geeft aan: “Als we denken aan andere preventieve medicatie voor bijvoorbeeld een te hoog cholesterol of bloeddruk begrijpt iedereen dat die niet voor 100% werken. Iedereen is alsnog overtuigd van de noodzaak. Terwijl uit onderzoek blijkt dat de griepvaccinatie bijna twee keer zo effectief is.”

Dat mensen alsnog ziek worden ondanks een griepvaccinatie komt door andere virussen die rondwaren. De griepprik beschermt alleen tegen influenza en niet tegen verkoudheidsvirussen.

De Nationale Griepprikdag maakt deel uit van de activiteiten van de Vaccinatie Alliantie die door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is ingesteld.

Over de Nederlandse Influenza Stichting
De Nederlandse Influenza Stichting bestond al in de jaren negentig. Dat leidde toen tot een toename van de Nederlandse griepvaccinatiegraad. Eind jaren negentig hief de NIS zichzelf op, omdat de activiteiten werden overgenomen door de Nederlandse huisartsen. Misschien iets te vroeg – gezien het feit dat de vaccinatiegraad sinds 2009 weer afnam. In mei 2018 luidde de Nederlandse seniorenorganisatie, KBO-PCOB, de noodklok. Aanleiding hiervoor was het stijgende  sterftecijfer onder senioren door de griep. KBO-PCOB riep de overheid en maatschappelijke organisaties op om een “actieplan wintersterfte” te ontwikkelen. Om deze reden is de Nederlandse Influenza Stichting nieuw leven in geblazen.

Back To Top