Skip to content

Om een toekomstige Influenza epidemie het hoofd te kunnen bieden is het essentieel dat er goede sensoren komen om snel en makkelijk te bepalen of iemand met het virus besmet is of niet. SensUs is een internationale competitie waar studenten vanuit 13 verschillende landen strijden om de beste biosensor te ontwikkelen. De uitdagende vraag die dit jaar centraal staat is: hoe kunnen we een mogelijke influenzapandemie voorkomen door middel van biosensoren? SensUs is ontstaan en wordt mede mogelijk gemaakt door een groep ambitieuze studenten van de Technische Universiteit Eindhoven.

Het afgelopen jaar hebben we allemaal de consequenties van de coronapandemie ervaren. Echter is dit niet het eerste luchtwegvirus dat onze maatschappij heeft gekweld. Denk aan de Spaanse griep, de varkenspest en de Aziatische griep. Dit zijn allemaal vormen van het influenzavirus met miljoenen doden als gevolg. Virologen, epidemiologen en infectiologen voorspellen dat het Influenza A virus de potentie heeft een volgende pandemie te veroorzaken. Om de kwetsbare groepen binnen onze maatschappij te kunnen beschermen is het belangrijk om tijdig te kunnen ingrijpen om een toekomstige uitbraak van het influenzavirus in te dammen. Biosensoren kunnen hier een grote rol in spelen. Het influenzavirus is erg gevoelig voor mutaties. Dit betekent dat er elk jaar verschillende en nieuwe varianten van het virus kunnen ontstaan. De een gevaarlijker dan de ander, over de een meer bekend dan over de ander. Dit is de reden dat het influenzavirus een mogelijk snelle bedreiging kan vormen voor het ontstaan van een nieuwe pandemie.

SensUs 2021 streeft ernaar om de ontwikkeling van snelle en geavanceerde testmethoden te stimuleren. Dit wordt gedaan door testen en metingen in speeksel van mogelijke patiënten uit te voeren. Het gebruik van speeksel zorgt ervoor dat influenza testen makkelijk en toegankelijk zijn voor iedereen, op elke locatie, te allen tijde. De testuitslag geeft aan of iemand besmet is met het virus. Op deze manier kunnen patiënten direct gediagnosticeerd worden en in isolatie gaan. Het virus zal zich hierdoor significant minder snel verspreiden. De biosensor innovaties die zijn ontwikkeld door de SensUs competitie 2021 kunnen hierdoor bijdragen aan het voorkomen van een influenza A pandemie.

Op 3 september, 2021, zullen de 14 deelnemende studententeams hun eigen, innovatieve biosensor aan de wereld presenteren tijdens het SensUs 2021 evenement. De SensUs Organisatie nodigt u van harte uit om mee te kijken en deel uit te maken van dit evenement!

 

Interessant?, zie www.sensus.org voor extra informatie en de laatste updates rondom de SensUs competitie.

Of volg ons op sociale media:

 

Back To Top