skip to Main Content

DE VACCINATIEGRAAD  VOOR GRIEP LOOPT TERUG

Elk jaar krijgen in Nederland in oktober en november zo’n 3,5 miljoen mensen een vaccinatie tegen griep (influenza). Sinds het begin van deze eeuw is dat aantal geslonken, ondanks de uitbreiding van de indicatie met 60-65-jarigen en de toenemende vergrijzing. De vaccinatiegraad onder alle risicogroepen is sinds het jaar 2000 gedaald van 75% tot 50%. Bij risicogroepen onder der 60 jaar is de vaccinatiegraad nog meer gedaald.

GRIEPEPIDEMIEËN

Epidemieën van influenza zijn moeilijk te voorspellen, maar de laatste jaren duurden deze lang  en leiden ze tot veel ziekenhuisopnames en sterfgevallen. In 2018 waren er 900.000 mensen ziek door het influenzavirus en er was tijdens de griepepidemie een oversterfte van 10.000 personen, meest ouderen. Ook was er een sterke toename van het aantal longontstekingen, meestal als complicatie van de griep. Ook hartaandoeningen kunnen verslechteren na een griep en ook beroertes kunnen het gevolg zijn.

ZORGINSTELLINGEN OVERBELAST

Het hoge ziekteverzuim leidde tot maatschappelijke problemen. In de gezondheidszorg komt dat extra hard aan, aangezien er juist tijdens de griepepidemie een toegenomen zorgbehoefte is. Tijdens de griepperiode van 2018 moesten veel ziekenhuizen daardoor een opnamestop instellen. Vaccinatie van werkers in de gezondheidszorg zou een deel van het ziekteverzuim kunnen voorkomen, maar de vaccinatiegraad van zorgmedewerkers blijft nog meer achter dan onder risicogroepen, ondanks stimulering van de griepprik in sectoren als de ziekenhuiszorg.

DE GRIEPPRIK VOOR ZORGVERLENERS

In de vaccinatiediscussie blijkt steeds weer dat het publiek het advies van dokters en verpleegkundigen het meest vertrouwt. Zorgverleners laten zich echter onvoldoende horen in het vaccinatiedebat. Wat betreft de griepprik lijkt het of het wel of niet-vaccineren een vrijblijvende keuze is en niet een kwestie van good clinical practice gebaseerd op evidence-based principes. Een klein aantal tegenstanders onder zorgverleners lijkt meer invloed te hebben dan de meerderheid van voorstanders.

NATIONALE GRIEPPRIKDAG 2019 OP 11 NOVEMBER

De Staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis, heeft zijn zorgen daarover met de Tweede Kamer gedeeld. De Nederlandse Influenza Stichting zal daarom op de eerste Nationale Griepprikdag de aandacht richten op de vaccinatie van zorgverleners zelf. Deze bijeenkomst past binnen activiteiten van de Vaccinatie Alliantie die door VWS is ingesteld. De beroepsorganisaties van dokters, verpleegkundigen en verzorgenden zullen benadrukken hoe belangrijk de griepprik voor zorgverleners is om de vaccinatiegraad onder risicopersonen in Nederland  te verhogen. De bewindslieden van VWS zullen het goede voorbeeld geven door ter plekke de griepprik te krijgen. Niet omdat zijn tot een risicogroep behoren, maar omdat zij bijvoorbeeld tijdens werkbezoeken in aanraking kunnen komen met kwetsbare personen.

WAT KUNT Ú DOEN?

Seniorenorganisaties en patiëntenvereniging van risicogroepen zullen op de bijeenkomst vragen om maatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen. Alle beroepsorganisaties die op de een of andere manier met de griepprik te maken hebben, zullen laten horen hoe zij hun rol het beste kunnen invullen teneinde de vaccinatiegraad weer op de door de WHO gewenste 75% van de doelgroep.

Conceptprogramma: minisymposium van De Nederlandse Influenza Stichting.
Maandagmiddag 11 november.
Locatie: Ministerie van VWS in Den Haag

13.30 uur: Ontvangst

14.00 uur Welkom en introductie door Staatssecretaris Blokhuis van VWS en vaccinatie van enkele bewindslieden (onder voorbehoud)

14.15 uur Waarom willen senioren beschermd zijn tegen influenza?
Manon Vanderkaa, directeur seniorenorganisatie KBO-PCOB

14.30 uur Ontwikkelingen in het influenza vaccin. De enorme reductie van ziektelast en aan welke innovaties voor verdere verbetering wordt gewerkt.
Prof. Dr. Ron Fouchier, Nationaal Influenza Centrum

14.45 uur Waarom is het nodig dat artsen tegen influenza gevaccineerd zijn?
René Héman, voorzitter KNMG

15.00 uur Waarom is het nodig dat verpleegkundigen en verzorgenden tegen influenza gevaccineerd zijn?
Sonja Kersten, directeur V&VN

15.15 uur De campagne ‘Voorkom griep’ krijgt een vervolg!
Arno Timmermans, voorzitter Raad van Bestuur Dijklander Ziekenhuis, namens de NVZ over de campagne “Voorkom griep”.

15.30 uur Gelegenheid tot discussie met de deelnemers in de zaal aan de hand van stellingen.

16.30 uur Afsluiting en conclusies

16.45 uur Afsluitende borrel

In de zaal zullen vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, ouderenorganisaties, artsenorganisaties, werkgevers en werknemersorganisaties en betrokken overheidsorganisaties deelnemen. Wij verwachten ruim 80 deelnemers. Deelname is kosteloos.

Voor tussentijdse vragen of opmerkingen graag contact met het ondersteunend organisatieburo:
Bruggink Communicatie Support
G. Bruggink
www.brugginkcommunicatiesupport.nl
info@gerhardbruggink.nl
06-21424899

U kunt zich aanmelden met het onderstaande formulier.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Back To Top