skip to Main Content

In Nederland worden alleen kinderen met een chronische aandoening gevaccineerd tegen de griep, terwijl in landen als Engeland en de VS alle kinderen een vaccinatie krijgen aangeboden. Ook wordt vaccinatie van kinderen geadviseerd door de Wereldgezondheidsorganisatie. In dit artikel zetten wij de argumenten van deze landen op een rij. 

Engeland

De website van het Britse ‘Public Health England’ heeft een verzameling aan informatie over de griep en het griepvaccin. Voor zowel ouders als kinderen geeft Public Health England folders uit met meer informatie over het griepvirus. 

De Britse regering heeft meerdere argumenten voor het adviseren van een vaccinatie bij kinderen. De meeste argumenten gaan over de gezondheid van het kind. Een kind kan bijvoorbeeld koorts, een snotneus, een droge hoest en andere klachten krijgen. Daarbovenop kunnen sommige kinderen een erg hoge koorts krijgen, zelfs zonder bovengenoemde griepklachten. In zo’n geval zou een kind naar het ziekenhuis moeten voor een behandeling. Ook zou een kind er serieuze complicaties van kunnen krijgen, zoals een pijnlijke oorontsteking en acute bronchitis of een longontsteking. 

Andere argumenten voor de vaccinatie van kinderen hebben te maken met de bescherming van de omgeving. Kwetsbare mensen, zoals ouderen, zullen de griep minder snel krijgen wanneer kinderen gevaccineerd worden.

De VS

Dit jaar wordt er in Engeland aangeraden om kinderen tot 15 jaar te vaccineren, terwijl in Amerika alle kinderen in aanmerking komen voor een griepprik. De Amerikaanse website focust op kinderen tot 5 jaar. Dit is logisch, omdat vooral jongere kinderen (zeker onder de 2 jaar) risico lopen op ernstige complicaties.

Anders dan de website van de Britse regering noemt de website van het CDC (Centers for Disease Control and Prevention) alleen de risico’s voor jonge kinderen. Door de vaccinatie tegen de griep worden volgens het CDC minder kinderen ziek. Dit zorgt volgens hen voor meer productiviteit van de ouders, omdat kinderen niet van school gehaald hoeven te worden, en ouders hierdoor geen werkdagen missen. Bovendien lopen zo minder kinderen risico op behandeling in het ziekenhuis, op zeer ernstige complicaties en zelfs de dood.

De Wereldgezondheidsorganisatie

De Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation, kortweg WHO) wordt geadviseerd door de adviesgroep SAGE (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization). Op 20 september 2020 schreef SAGE een rapport met een advies voor vaccinatie tegen de griep gedurende de COVID-19 pandemie. SAGE geeft aan dat kinderen een risicogroep zijn voor de griep. Er wordt daarom geadviseerd om kinderen, zeker kinderen tussen de 6 maanden en 2 jaar, te vaccineren. 

De WHO geeft in dit rapport niet direct advies aan landen die nog geen vaccinatieprogramma voor kinderen hebben. Wel worden landen met een bestaand vaccinatieplan tegen de griep voor kinderen geadviseerd om hiermee verder te gaan.

Nederland 

In Nederland wordt gevaccineerd volgens het advies van de Gezondheidsraad. Informatie over vaccinatie tegen de griep voor kinderen is te vinden op de website van het RIVM. Het vaccinatieprogramma tegen de griep voor kinderen wijkt sterk af van het programma in de VS en Engeland, en het advies van de WHO. 

Kinderen worden niet uitgesloten van vaccinatie, maar om voor een gratis vaccinatie in aanmerking te komen moeten zij behoren tot de doelgroep. Dit zijn kinderen met een zwakker immuunsysteem door aandoeningen of medicijnen. De informatiepagina van het RIVM kunt u hier zelf bekijken. Kinderen vanaf 6 maanden worden in Nederland ingeënt wanneer zij tot deze doelgroep behoren. 

Andere landen zoals de VS en Engeland spreken van het beschermen van kinderen voor onnodige complicaties, en het beschermen van andere kwetsbare groepen door kindervaccinatie. Omdat de griep in Nederland ook relevant is, is het niet meer dan redelijk om vraagtekens te stellen bij het huidige beleid. Waarom is het beleid op het gebied van Nederlandse griepvaccinatie voor kinderen afwijkend van dat van andere landen en het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie?

Door Feline van Vliet, gastredacteur.
Back To Top