skip to Main Content

De aanzienlijke ziektelast van griep, de voordelen en beperkingen van
griepvaccinatie, betere griepvaccins, universele griepvaccins, vaccinatiegraad, doelgroepen voor  vaccinatie, vaccinatieplicht, antivirale middelen.

Vrijdag 12 oktober 2018 in Hotel Van der Valk te Veenendaal

Programma
09.15 Opening door de voorzitter Ben van der Zeijst, LUMC

09.30 Terugblik op het griepseizoen 2017-2018.
Ziektelast, doden, economische schade, welke virusstammen gingen er rond en de match met de gebruikte vaccins. Vergelijking met voorgaande jaren. Adam Meijer, RIVM.

10.30 Het effect van het Nationaal Programma Grieppreventie.
Effectiviteit (ziekte en overlijden) per doelgroep en per leeftijd. Vaccinatiegraad. Waar zijn verbeteringen nodig? Willem Luytjes, RIVM.

11.00 PAUZE

11.30 Universele griepvaccins, tussen droom en werkelijkheid.
Waarom hebben we universele vaccins nodig en aan welke eisen zou zo’n vaccin idealiter moeten voldoen? Wat voor prototype vaccins en formuleringen zijn er zoal? Welke uitdagingen zijn er bij  linisch onderzoek en wat is belangrijk bij registratie? Hoe lang gaat het duren? Eelko Hak, RUG.

12.15 Wat doet de farmaceutische industrie aan de verbetering van griepvaccins?
Quadrivalente vaccins, adjuvantia, snellere productie, levend verzwakte vaccins, betere correlates of protection. Effect op vaccinprijs. Rosalind Hollingsworth, Sanofi Pasteur USA.

13.00 LUNCH

14.15 Vaccinatie van kinderen.
Terugdringen ziektelast bij kinderen. Effect op griep bij andere leeftijdsgroepen, zoals ouders en grootouders. Marc van Ranst, KU Leuven.

15.00 Plannen van het ministerie van VWS om de bestrijding van griep te verbeteren.
Eisen over werkzaamheid en dekking in tender, vaccinatieplicht voor medewerkers in de gezondheidszorg, includeren doelgroep kinderen, verhoging vaccinatiegraad. Hoe anticipeert de overheid op de ontwikkeling van nieuwe (typen) vaccins en heeft de overheid wensen t.a.v. de ontwikkeling van vaccins? Ciska Scheidel, VWS Publieke Gezondheid.

15.30 Van evidence based medicine naar de praktijk.
Over de uitvoering van de griepvaccinatie door de huisarts, de mogelijke komst van vaccinatie tegen pneumokokken en gordelroos. De verhoging van de vaccinatiegraad en het samenwerken met ouderenbonden. De heroprichting van de Nederlandse Influenza Stichting, de nationale  riepvaccinatiedag. Ted van Essen, huisarts en voorzitter NI Stichting.

16.15 Afsluitende discussie o.l.v. Ben van der Zeijst

Kosten
Cursusdeelnemers van universiteiten en instellingen betalen € 140,- per persoon (excl BTW). De kosten voor de industrie bedragen € 300,- per persoon (excl BTW). Deze bedragen zijn inclusief koffie, thee en lunch. Aanmelden kan uitsluitend via www.dutchcc.nl

Back To Top